pondelok 22. februára 2010

svätec 21. storočia - aký by mal byť ?


1. Je rozhodne človek sympatický, imponujúci. Koná svedomito a bez odkladu, s úsmevom, predovšetkým povinnosti svojho stavu. Je svedomitý aj vo veciach nepatrných. Svoj odbor sa snaží ovládať na 100%.
2. Neskrýva sa svojím presvedčením, ba naopak, je hrdý na to, že je katolík.
3. Vyznačuje sa hrdinstvom a vernosťou v malom, je však schopný akejkoľvek obety, ako straty majetku, zamestnania, ba aj straty života, ak ide o zásadnú vec svedomia.
4. Náboženské veci a povinnosti si koná celkom samozrejme, zo svojho vnútorného presvedčenia a nie zo zvyku
5. Nehovorí veľa o Bohu, tým viac s Bohom.
6. Celý deň prežíva v prítomnosti Božej. Nikdy nie je smutný, vie vždy zachovať rovnováhu, pretože len kresťanský život môže byť šťastný.
7. Vychováva sa postupne k tomu, že ak bolesť prijíma s úsmevom, že je to najlepší dôkaz lásky Božej k nám.
8. Snaží sa pozorovať sám seba. Uznáva svoje chyby a snaží sa ich naprávať.
9. Vie ovládať svoj zrak, chuť, fantáziu, túžbu po pohodlí, zvedavosť, hnev, nedočkavosť, citlivosť, mnohovravnosť, maškrtnosť.
10. Znesie akúkoľvek urážku, ba vie na ňu odpovedať s úsmevom.
11. Napomína druhých po dôkladnom uvážení. Nikdy nie pred druhými a v rozčúlenosti
12. Ak mu nevyčíta svedomie, nemá z ničoho strach, nebojí sa tmy, búrky, ani spovednice.
13. Snaží sa vyplniť rozumne želania ľudí. Snaží sa každému urobiť radosť.
14. Nikoho nenávidí, nikomu nezávidí, praje každému všetko dobré
15. Modlí sa, aj keď nemá k tomu chuti, vie, že je to záslužnejšia práca, ako keď pri tom cíti akúkoľvek radosť.
16. Nie je priemerný, ani polovičatý, ale celý. Veľká doba potrebuje veľkých ľudí, snaží sa vytvoriť nový typ človeka – svätca.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára